Privacy beleid users - GoWallet | De Digitale Marketing Tool voor Horeca Ondernemers

Privacy beleid

Tijdens je gebruik van GoWallet zullen wij gegevens over jou verzamelen. Wij nemen jouw privacy uiteraard zeer serieus en zullen gegevens over jou op een veilige manier verzamelen en verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, handelen wij altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op deze pagina staat ons Privacy beleid. We raden je aan dit aandachtig door te nemen, voordat je ermee akkoord gaat.

1. Wie is GoWallet BV?

GoWallet BV is een besloten vennootschap, kantoorhoudende aan de Huizermaatweg 600, 1276LN Huizen (KvK nummer 69489211). De wijze van opslaan en het gebruik van jouw gegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GoWallet BV biedt een dienst aan, die consumenten gratis de mogelijkheid biedt om digitaal punten te sparen bij lokale bedrijven. Om een goed gebruik van de dienst mogelijk te maken en de dienst voor consumenten gratis aan te kunnen bieden, worden er tijdens het gebruik van de dienst bepaalde gegevens over jou verzameld en deze worden ook gedeeld met derden. Hieronder leggen wij uit welke gegevens door ons worden verzameld, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen.

2. Welke gegevens worden door GoWallet BV verzameld en verwerkt?

Welke gegevens er worden verzameld, hangt onder andere af van hoe compleet je je profiel hebt ingevuld. Je kunt verbinding maken met behulp van je social media profiel, of door het achterlaten van je voornaam, achternaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer.

Social media profiel
Om gebruik te kunnen maken van de GoWallet app, kun je inloggen met een social media profiel. GoWallet BV verzamelt in dat geval de algemene gegevens van je social media profiel. De gegevens die we dan verzamelen, worden overigens doorgaans door het betreffende social media platform (zoals bijv. Facebook) nog gespecificeerd vóórdat je inlogt.

Voornaam, achternaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer
Een tweede mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de GoWallet app, is door het verstrekken van je voornaam, achternaam, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Afhankelijk van of je je account compleet wenst in te vullen, verstrek je optioneel ook gegevens zoals geslacht, geboortedatum en adres. De exacte gegevens die we verzamelen zie je tijdens de loginprocedure in de GoWallet app en bij je profiel in de GoWallet app.

Apparaatgegevens

Wanneer je van de GoWallet app gebruik maakt, verwerkt GoWallet BV bepaalde informatie over het apparaat waarmee je verbinding maakt en de browser die je gebruikt. Zodra je verbinding maakt registreren wij (i) het IP- en MAC-adres van het apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken, (ii) de zogenaamde user-agent zoals browser type/versie en telefoon type/versie, en (iii) het type browser en het computersysteem dat je gebruikt. Deze gegevens slaan wij op wanneer je inlogt op de GoWallet app en wanneer je terugkeert naar de GoWallet app. Wil je je account verwijderen dan kan je dit doen in de GoWallet app, of door een bericht te sturen naar support@gowallet.nl.

Bezochte websites
GoWallet BV bewaart geen informatie over welke websites je bezoekt.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Door de dienst van GoWallet te gebruiken, kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Safari, Chrome, Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

GoWallet maakt gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn om de diensten van GoWallet op een gebruiksvriendelijke manier te leveren, de verbinding mogelijk te maken of om informatie verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de dienst. De websites die je met behulp van de GoWallet app bezoekt, gebruiken in veel gevallen ook andere cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die door de diensten of websites van derden op jouw apparatuur worden geplaatst. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons Privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door GoWallet dienst worden verwerkt. GoWallet BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de websites die je bezoekt gebruik kunt maken. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal GoWallet BV jouw gegevens gebruiken?

GoWallet BV zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om jouw gebruik van de GoWallet app mogelijk te maken.
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de diensten van GoWallet. Wij willen je op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zullen wij het jou laten weten. Ook kan GoWallet je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kun je je afmelden via support@gowallet.nl. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in elke e-mail die door ons aan jou wordt gestuurd opgenomen.
  • Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
  • Om de dienst van GoWallet voor jou gratis te houden delen wij ook bepaalde gegevens met onze partners. Dit staat ook duidelijk vermeld om het moment van inloggen. Een volledige actuele lijst met onze partners, welke gegevens wij aan deze partners kunnen verstrekken, en wat deze partners hier mee doen kun je hier vinden: http://gowallet.nl/privacy-partners/

Wanneer je gebruik maakt van de GoWallet app, zul je mogelijk ook gebruik maken van diensten en websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens die via de GoWallet app over jou zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt GoWallet BV jouw gegevens?

GoWallet BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Hoe kan je jouw gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen (opt-out en recht op vergetelheid)?

Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd, je gegevens wilt verwijderen of als je gegevens wilt wijzigen, mail dan direct naar support@gowallet.nl. Wij zullen de gevraagde informatie binnen 5 werkdagen verwerken, waarbij we mogelijk wel eerst zullen vragen om een legitimatiebewijs.

Kinderen
Mocht je vermoeden dat een kind onder de 16 jaar gegevens aan ons heeft verstrekt, dan verzoeken wij de ouder of voogd contact met ons op te nemen om te zorgen dat deze gegevens worden verwijderd.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan GoWallet gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw gegevens naar landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht GoWallet BV hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

8. Kan dit Privacy beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Controleer daarom altijd of onze Privacy Statement is gewijzigd wanneer je opnieuw gebruikmaakt van de GoWallet app.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy beleid dan kun je een e-mail sturen aan support@gowallet.nl.